Måned: februar 2014

Online Pepsi

KOM109 Bloggoppgave 4: Ta for deg ett av følgende nettsteder og beskriv de fortellertekniske (d.v.s. visuelle, språklige, retoriske osv.) virkemidlene som anvendes for å oppnå ønsket effekt:

 

Ut ifra denne oppgaveteksten har jeg valgt å ta for meg nettsiden til Pepsi, fordi dette produktet kjenner jeg mer til, og på den måten står meg nærmere enn de andre alternativene.

Hjemmesiden til Pepsi gir meg et førsteinntrykk som sier meg mye. Først og fremst ser jeg fort at målgruppen er ungdom. Siden er fargerik, og inneholder mange bilder. Noen av bildene er rullerende bilder fra Instagram og facebook, noe som inviterer til interaktivitet og som gjør leseren/brukeren/forbrukeren, til medforfatter av siden.

Layoutmessig kan man dele opp siden vertikalt i to deler. Til venstre har vi en vertikal meny med 6 manyvalg. Tre av Disse er uthevet i forhold til de andre. Menyvalget som er valgt for øyeblikket får en høyrepekende pil på seg, noe som drar øynene mot hoveddelen av siden, som kanskje dekker 90% av siden.

Den høyre delen av siden, som er desidert størst, er også delt i to. Denne er horisontalt delt, og kan kategoriseres som pepsi sin informasjon, kampanjer osv øverst, og interaktivitet fra instagram og facebook samt egne videoer nedert. I tillegg til diverse snarveier til facebook osv. Denne delingen er også to av de tre uthevede menyvalgene. Pepsi sin del heter «what’s now» og den interaktive delen heter «your voice», noe som understreker at leserens «stemme» er viktig for dem.

Et så stort fokus på interaktivitet har selvsagt store konsekvenser for hvilken effekt pepsi får av nettsiden sin. Leserne får en følelse av å være en del av et fellesskap sammen med andre som drikker Pepsi og deler det på sosiale medier. En annen ting jeg legger merke til med Pepsi sitt fokus på sosiale medier, er at omtrent alle av Pepsi sine egne bilder har knapper for å «like», «følge» og «dele» på ulike sosiale medier. Dette fordi forbrukerne kan være med å skaffe flere kunder gjennom å synliggjøre Pepsi på sosiale medier.

Andre fortellertekniske virkemidler er andre bilder, samt videoer. Tekst er det kun i noen overskrifter, som også er hashtags til bruk i ulike kampanjer på Instagram, Twitter osv.

 

Alt i alt er Pepsi sin hjemmeside en bra side, som gjennom god bruk av bilder, videoer og interaktivitet treffer målgruppen sin. Lesere, forbrukere og andre kan enkelt føle seg en del av pepsifellesskapet, noe jeg tror er med på å gi mersalg av Pepsi sine produkter. Det ligger veldig i kortene at nettsiden er en del av et større konsept som er satt sammen for å promotere Pepsi og gi mer salg enn det gir informasjon om Pepsi og Pepsi sine produkter.

 

Reklamer