Mål for KOM109

Oppgave: Poste blogginnlegg 1: 
"Hva ønsker jeg å få ut av dette kurset, og hvordan skal jeg nå det målet?" 

For å si noe om mine mål for dette faget, vil jeg først sitere læringsmålet for faget KOM109, Digital formidling

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

  • redegjøre for prinsippene for kommunikasjon og formidling i digitale nettverksmedier
  • beskrive, vurdere og sammenlikne ulike nettbaserte sjangre
  • gjennomføre nettbaserte formidlingsprosjekter ved bruk av aktuell programvare
  • utnytte nettets muligheter til å formidle informasjon

 

Etter dette semesteret, vil jeg kunne besvare teoretisk, og Utføre i praksis de overnevnte målene for læringsutbytte. Jeg vil, etter fullført emne, selv føle jeg har kontroll over emnets pensum, og at jeg etter har tilegnet meg ny kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen anser jeg som viktig for å tilegne meg ny kunnskap senere i utdanningen.

Jeg vil ikke sette meg et konkret mål for eksamenskarakter, men jeg vil ha en karakter jeg selv er godt fornøyd med når jeg vet mer om emnets vanskelighetsgrad både teoretisk og praktisk. Om jeg underveis i emnet ser at jeg er god nok for en A i emnet, vil jeg gjøre det lille ekstra for å oppnå det resultatet

For å klare dette målet mitt, vil jeg lage rutiner for egenstudie og skriving, slik at jeg er litt foran i stedet for å henge etter. Jeg vil tidlig i emnet sette meg ned og få en oversikt over pensumet, og hovedlinjene i de ulike bøkene vi skal lese. Gjennom dette, vil jeg forsøke å sette i praksis det tipset jeg fikk på et kurs i starten av skoleåret om først å få oversikt over hovedlinjene i pensum, før jeg går ned i detaljene. Ved å gjøre dette, vil jeg tilegne meg kunnskap på en bedre måte, fordi detaljene i pensum allerede vil ha noen «knagger» jeg kan henge det på.

I dette emnet har vi ikke så mange forelesninger og annet opplegg på campus, så jeg vil lage meg rutiner for å lese godt på egenhånd både på universitetets lesesaler og hjemme.

I tillegg vil andre faktorer som mat og søvn spille inn på hvor bra jeg klarer å følge med i forelesningene, og hvor fokusert jeg klarer å være når jeg leser. Jeg anser det som tilnærmet like viktig å spise regelmessig og sove nok, som det å faktisk sette meg ned å lese. Uten mat og søvn, vil tiden jeg bruker til lesing, være bortkastet, fordi jeg ikke vil få noe utbytte av det. God psykisk helse er også viktig for å ha motivasjon til å jobbe godt med skolearbeidet. Derfor vil jeg prioritere tid med familie og venner når jeg har mulighet til det. Ved å gjøre det, vil jeg opprettholde god psykisk helse, og et godt sosialt liv ved siden av skolen.

Til slutt koker alt ned til at jeg selv vil være fornøyd med emnets sluttresultat og veien til det resultatet. Jeg vil at resultatet skal gjenspeile arbeidsmengden jeg har lagt ned, og at det skal komme som et naturlig resultat av min tilegnede kunnskap, og evne til å utføre ting i praksis ved emnets slutt.

Mitt hovedmål kan dermed sies veldig kortfattet – jeg skal bli fornøyd med resultatet!

Reklamer